Bести

 
22.10.2014
Од 09-11.10. 2014 одржан состанок на ПРО КОЛЕКТ Групација во Сремски Карловци, Србија
Покрај прикажувањата на резултатите на групата за периодот Мај-Септември 2014 година беа донесени заклучоци во насока на подобрување на услугите за обезбедување кредитни извештаи со нов производ "кредитни извештаи по барање на клиентот."
11.09.2010
Стечајни постапки - Словенија
Ги информираме нашите клиенти, соработници и сите заинтересирани субјекти дека на 03.11.2010 година над компанијата MERKUR d.d. и на 05.11.2010 година над компанијата MERSTEEL d.o.o. и двете од Накло, Словенија, се отворени стечајни постапки.