Контакт

Прашајте не
Испратете прашања или предлози на нашата е-мајл адреса

Контактирајте нас

ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје
Kole Nedelkovski 12A
ДТЦ Мавровка Ламела А, Кат I, 1000 Скопје
T: (02) 3121 813
F: (02) 3121 813
info@prokolekt.com.mk