Bести

 
Стечајни постапки - Словенија
11.09.2010
Ги информираме нашите клиенти, соработници и сите заинтересирани субјекти дека на 03.11.2010 година над компанијата MERKUR d.d. и на 05.11.2010 година над компанијата MERSTEEL d.o.o. и двете од Накло, Словенија, се отворени стечајни постапки.

Рокот за поднесување на стечајни пријави, за наплата на своите побарувања од овие компании, изнесува 1 месец и тоа 03.12.2010 година те. 06.12.2010 година.

 

ПРО КОЛЕКТ Груп со сите свои членки и со својот искусен тим е активно вклучен со свои активности во наведените постапки за голем број на странски доверители и истовремено ја нуди својата асистенција при навремено поднесување на стечајните пријави за наплата на своите побарувања од овие должници. За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани субјекти да не контактираат што поскоро.